Гүйцэтгэх алба:

Гүйцэтгэх захирал

Ребекка Шмуйкинг

 

Уул уурхайн төслийн менежер

М. Дамдинсүрэн

  

Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер

О. Одонтуяа

  

Герман-Монголын эдийн засгийн хорооны харилцаа холбоо хариуцсан дарга

С. Бүжинлхам

 

Санхүү, захиргааны мэргэжилтэн

Э. Жаргал

  
Created: Баасан, 2018.09.21 13:46